четвртак, 18. април 2019.

F A Š I Z A M

KOGA PREPOZNAJETE?

» fašizam • muški rod Sistem državnog kapitalizma i nacionalistička, imperijalistička, antidemokratska, aristokratska i apsolutistička ideologija i politika koju je sprovodio u Italiji Benito Musolini, sa ciljem da održi kapitalizam u Italiji i proširi italijansku imperiju. Toj svrsi stavljene su u službu sve pojedinačne oblasti javnog života. Jedinka je samo državni građanin, deo nacije ovaploćene u državi; ona mora svoje mišljenje, osećanje, htenje i delanje prvenstvenod da posveti celini i da joj služi telom i dušom, imanjem i krvlju; individualna slobada ima da se utopi u svemoći države i njegno vođe: ne sloboda, nego red, hijerarhija i disciplina; fašistička država hoće da bude gospodar nad svima radi dobra sviju; simbol fašizma je svežanj pruća sa sekirom (vlast nad životom i smrti); up. nacionalsocijalizam.
Dobio je naziv po snopu pruća, simbol čvrstine zajedništva. 

E, pa, dragi moji, bar vi koji niste kupili diplome, nego ih zaradili učenjem, trebalo bi da se ne brukate pogrešnom upotrebom reči,čak i onda kada protivnika želite da uvredite, ocrnite pred narodom, uništite ... 

to govori više o vama!!!

Нема коментара:

Постави коментар